Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

ShameOnMe
4978 c322 390
Reposted fromsoftboi softboi viaTheEvexe TheEvexe
ShameOnMe
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeniwieec leniwieec
7305 2d87 390
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
ShameOnMe
0022 5b9f 390
Reposted frommodalna modalna vialivhanna livhanna
ShameOnMe
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialivhanna livhanna

September 10 2019

ShameOnMe
6732 b178 390
Reposted fromexistential existential
ShameOnMe
6941 03cc 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
ShameOnMe
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"

September 03 2019

ShameOnMe
3427 6ba6 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viafantasymy fantasymy

September 02 2019

ShameOnMe
ShameOnMe
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
ShameOnMe
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
ShameOnMe

August 31 2019

ShameOnMe
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern – Na końcu tęczy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahereyes hereyes

August 30 2019

ShameOnMe
Nie mogę już patrzeć na ciebie
Bez zapatrzenia.
Nie umiem cię słuchać
Bez zasłuchania.
Nie potrafię myśleć
Bez zamyślenia,
I wspominać już cię nie umiem
Bez zatęsknienia

"Niemoc".
— Maciej Wierszycki
Reposted fromaleander aleander vialekkaprzesada lekkaprzesada
ShameOnMe
8508 69cb 390
Reposted frombehcio behcio viaemptywardrobe emptywardrobe

August 29 2019

August 24 2019

ShameOnMe
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid

August 22 2019

ShameOnMe
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
ShameOnMe
8545 7e83 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viablocked blocked
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl