Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

ShameOnMe
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viagdybam gdybam

May 06 2017

ShameOnMe
6121 5564 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarosses rosses
ShameOnMe
6774 8336 390
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viahouda houda

May 04 2017

ShameOnMe
6464 6816 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ShameOnMe
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
ShameOnMe
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viabaranczyk baranczyk

April 07 2017

ShameOnMe
8869 53cb 390

April 01 2017

ShameOnMe
6666 4292
Reposted fromkyte kyte

March 28 2017

ShameOnMe
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromlexxie lexxie viauciekam uciekam
ShameOnMe
6945 cd2a 390
4009 b419 390

cwote:

be unapologetically you.

March 24 2017

ShameOnMe
7682 fb9e 390
Reposted frommosiek mosiek viaumierajstad umierajstad
ShameOnMe
7102 7aa6 390

March 22 2017

ShameOnMe
3163 e380 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
ShameOnMe
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaczarnemajtki czarnemajtki
ShameOnMe
Reposted frombluuu bluuu viareniferowa reniferowa

March 18 2017

ShameOnMe

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
ShameOnMe
8676 2eb8 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl