Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

ShameOnMe
4978 81d2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viatransfuzja- transfuzja-
ShameOnMe
6259 8c50 390
Reposted fromsoftboi softboi viaweruskowa weruskowa

February 10 2019

ShameOnMe
ShameOnMe
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viareniferowa reniferowa
ShameOnMe
Fall in love with me. Be obsessed with me. Respect me and care about me. Miss me like crazy when I’m not around. But always be around. Never leave me feeling cheap or dirty. Try not to make me cry. Have no one else but me. Be patient with me when I mess up. Take my loneliness away. Let me take yours away. Show me the best and worst of yourself. Let me know it’s safe to fall in love with you.
— J.J. McAvoy, Never Let Me Go
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
1065 cdcd 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viareniferowa reniferowa
ShameOnMe
Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.
— Papież Franciszek w życzeniach do wiernych na 2016 rok
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa

November 07 2018

ShameOnMe
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
ShameOnMe
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viaweruskowa weruskowa

October 21 2018

ShameOnMe
8759 940d 390
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viapoppyseed poppyseed
ShameOnMe
7542 1cc5 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viapoppyseed poppyseed

October 15 2018

ShameOnMe
Hallstatt, Austria
ShameOnMe
4278 d0ee 390
Reposted fromoll oll
ShameOnMe
1100 47de 390
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vianebthat nebthat

October 14 2018

ShameOnMe
4393 95fe 390
Reposted frompiehus piehus viareniferowa reniferowa

October 11 2018

ShameOnMe
7587 3b6c 390
Reposted frominto-black into-black viareniferowa reniferowa

October 07 2018

ShameOnMe
6135 e15c 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viaperfectsense perfectsense

October 06 2018

ShameOnMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl