Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

ShameOnMe

October 29 2017

8025 bae1 390
Reposted fromdivi divi viapoppyseed poppyseed
1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaweruskowa weruskowa
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa

October 22 2017

6055 6a18 390
Reposted fromdivi divi viagdybam gdybam

September 27 2017

ShameOnMe
ShameOnMe
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaperfectsense perfectsense

September 21 2017

ShameOnMe
6258 0b53 390
common knowledge
Reposted fromnazarena nazarena vialexxie lexxie
3488 2e8c 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaMrB MrB
8466 aaa3 390
Reposted fromsoplica soplica viareloveution reloveution
You know what’s weird? Day by day, nothing seems to change, but pretty soon everything’s different.
— Bill Watterson  (via zarb)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
5749 4cba 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweruskowa weruskowa

August 01 2017

ShameOnMe
4786 a413 390
Reposted frombanitka banitka viaweruskowa weruskowa

July 14 2017

ShameOnMe

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viagdybam gdybam
ShameOnMe
5086 5899 390

June 16 2017

ShameOnMe
0224 f074 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahouseofpain houseofpain
ShameOnMe
5023 8e7c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeniculum feniculum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl