Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

ShameOnMe
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viafromaage fromaage

March 02 2018

ShameOnMe
1542 dae9 390
Reposted fromniewychowana niewychowana
ShameOnMe
4721 ad23 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaweruskowa weruskowa

February 23 2018

ShameOnMe
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamisieq misieq
ShameOnMe
6315 8f10 390
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viagdybam gdybam

February 17 2018

ShameOnMe

February 12 2018

ShameOnMe
1667 6082 390
Reposted fromprecelka precelka viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa

January 26 2018

ShameOnMe
2657 b8d3 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapomruki pomruki
ShameOnMe

This Train Ride Comes With Some Motivational Notes

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; This Train Ride Comes With Some Motivational Notes (15 Pics) 13:55 08.01.2018, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology October Jones (real name Joe Butcher) is leaving motivational notes on the train. These things are great and they're sure to help anyone who might be having a bad day.


Reposted fromlockes lockes viarichardm richardm
ShameOnMe
9924 3aab 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaaynis aynis
ShameOnMe
8891 5d3f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
9370 7658 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe
8550 c8ec 390
!
ShameOnMe
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa

January 05 2018

ShameOnMe

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
ShameOnMe

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaweruskowa weruskowa

November 16 2017

ShameOnMe

October 29 2017

8025 bae1 390
Reposted fromdivi divi viapoppyseed poppyseed
1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl