Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

ShameOnMe
8759 940d 390
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viapoppyseed poppyseed
ShameOnMe
7542 1cc5 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viapoppyseed poppyseed

October 15 2018

ShameOnMe
Hallstatt, Austria
ShameOnMe
4278 d0ee 390
Reposted fromoll oll
ShameOnMe
1100 47de 390
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vianebthat nebthat

October 14 2018

ShameOnMe
4393 95fe 390
Reposted frompiehus piehus viareniferowa reniferowa

October 11 2018

ShameOnMe
7587 3b6c 390
Reposted frominto-black into-black viareniferowa reniferowa

October 07 2018

ShameOnMe
6135 e15c 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viaperfectsense perfectsense

October 06 2018

ShameOnMe
ShameOnMe
Reposted frombluuu bluuu viamiaki miaki

September 15 2018

ShameOnMe
1027 71a7 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
ShameOnMe
5399 d8a2 390
ShameOnMe
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaweruskowa weruskowa

September 14 2018

Being brave doesn’t mean you aren’t scared. Being brave means you are scared, really scared, badly scared, and you do the right thing anyway.
Neil Gaiman, Coraline (via wordsnquotes)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaweruskowa weruskowa
ShameOnMe

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak

September 13 2018

ShameOnMe
ShameOnMe
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaweruskowa weruskowa

September 12 2018

ShameOnMe
1394 ffa0 390
Reposted fromkasiastrofa kasiastrofa viamorsik morsik
ShameOnMe
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viamorsik morsik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl